Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Inger Fransson, utbildningschef

Telefon 08 - 555 010 30

 

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Avgifter och regler

I Nykvarns kommun använder vi maxtaxa i förskola och fritidshem/klubben. Detta innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats.

Avgiften är inkomstrelaterad och beräknas i procent på hela hushållets gemensamma bruttoinkomster, före skatt. Om ditt hushålls bruttoinkomst är 43 760 kronor per månad eller högre gäller den högsta avgiften. Inkomsttaket räknas upp för varje nytt år i samma takt som hushållens intäkter beräknas öka. Det innebär att även den högsta avgiften blir något högre. Nästa ökning görs den 1 januari 2018.

Avgiften debiteras under 12 månader per år. Betalning sker för innevarande månad.

OBS!
Barn som har en förskoleplacering får automatiskt en fritidshemsplacering, när barnet börjar förskoleklass, om platsen inte sagts upp i e-tjänsten, Hypernet.

Avgifter förskola för barn 1-5 år

Barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 313 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 875 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift uttages

Med barn 1 är yngsta barnet

Avgifter fritidshem för elever till år 3

Barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 875 kronor/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift uttages

Med barn 1 är yngsta barnet

Avgifter fritidshem för elever i år 4 till 6 (klubben)

Barn 1: 1,5 % av inkomsten - dock högst 656 kronor/månad
Barn 2: 0,5 % av inkomsten - dock högst 219 kronor/månad
Barn 3: 0,5 % av inkomsten - dock högst 219 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift uttages

Med barn 1 är yngsta barnet

Allmän förskola för 3-5 åringar

Kommunen erbjuder avgiftsfri allmän förskola med 525 timmar per år (15 timmar/vecka). De 525 timmarna följer grundskolans läsår. Avgift tas ut för placering över 525 timmar.

Föräldralediga och aktivt arbetssökande

Vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande eller föräldraledig med yngre syskon erbjuds 20 timmar/vecka.

Förvärvsarbetande

Du kan även välja att ha ditt barn placerat inom den ordinarie förskoleverksamheten, avgiften reduceras då med 35% per månad under hela året. Det motsvarar den avgiftsfria delen av förskolan, det vill säga allmän förskola.

Avgift för barn med särskilda behov

För förskolebarn som är i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap §7, får avgift tas ut endast för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Detta innebär att för barn som har placering 15 timmar i veckan tas ingen avgift ut.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn