Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
Avfall
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Johan Dahlberg, Avfallsansvarig

Elin Hammarström- Bjelkmark, Kundtjänstassistent

Telefon 08-555 010 00

Aktuellt


Nya föreskrifter för avfallshantering – Remiss

Samhällsbyggnadsavdelningen har arbetat fram förslag på uppdaterade föreskrifter för avfallshanteringen inom Nykvarns kommun. Avfallsföreskrifterna är det som i grunden lägger premisserna för avfallshanteringen i en kommun; vad som ska sorteras och hur, förutsättningar för sophämtning och slamsugning, hämtningsintervall mm. Nuvarande föreskrifter är från 2004 varför det är hög tid med en uppdatering.

Innan föreskrifterna kan antas av kommunfullmäktige ska de ut på remiss för att ge möjlighet för kommuninvånare, fritidsboende, företag och verksamheter att lämna synpunkter. Skicka eller mejla synpunkter enligt nedan.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2017-09-04.

Synpunkter skickas till:

kommun@nykvarn.se

eller
:
Nykvarns kommun Samhällsbyggnadsavdelningen
155 80 Nykvarn

Märk mejl/kuvert med ”Remiss – Avfallsföreskrifter”

Fortsatt hämtning av Telge Återvinning och Foria

Under 2016 har Nykvarn handlat upp entreprenörer för hela avfallssektorn; sophämtning & behandling, tillgång till ÅVC, slamsugning & behandling samt olika specialuppdrag. Resultatet blev att vi har kända samarbetspartners; Telge Återvinning för sophämtning och avfallsbehandling samt Foria för slamsugning.

Ny taxa

Under 2016 har det hänt mycket inom avfallsidan; nya upphandlingar, nya system och uppbyggnad av en egen avfallsorganisation. Det har inneburit att vi har varit tvungna att se över avfallstaxan för 2017. I korthet innebär det att vi höjer den fasta avgiften för sophämtning med 125 kr inklusive moms samt kostnaden för slamsugning med 125 kr inklusive moms per tillfälle.

Återvinningscentral i Nykvarn

Under 2016 har samhällsbyggnadsavdelningen utrett en återvinningscentral för Nykvarn. Förslaget är en modern central på Solfångartomten i centrala Nykvarn. Innan ärendet kan avgöras ska driftskostnaden utredas ytterligare.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn