Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Räkna ut din VA-avgift

Via vår räknare kan du se hur stor din ungefärliga brukningsavgift för vatten och avlopp kommer att bli.


Som lägenhet räknas bostad med minst 1 rum och kök eller kokvrå. För bostads-
fastighet räknas en lägenhet i flerfamiljshus som en tariffenhet, ett rad- eller kedjehus som två tariffenheter, en villa som fyra tariffenheter. OBS! om du bor i lägenhet i flerfamiljshus ingår vanligen VA-avgiften i hyreskostnaden.

Annan fastighet är fastighet där mer än halva våningsytan nyttjas till annat än bostad t.ex. industri, kontor, lager eller affär. Varje på-
börjad 250 m² tomtyta räknas som en tariffenhet.
Tex. industri, kontor, affärer mm

För flerbostadshus, radhus, kedjehus, och annan fastighet kan det finnas behov av flera vattenmätare varvid vattenmätaravgiften ökar. Kontakta kommunen angående uträkning av avgiften i dessa fall.
Här kan du räkna ut din ungefärliga VA-avgift (förbrukningsavgift)
Vattenförbrukning/år i m³    
 m³(normal årsförbrukning per familj 150-200 m³)
Fastighetstyp    
Bostadsenhet för lägenheter   Antal  lägenheter st
Rad- och kedjehus      
Villa och servicefastighet    
Annan fastighet     Storlek tomtyta i m²
Typ av vattenmätare    
Vattenmätare qn 2,5 (maxflöde 5 m³/h) 
Vattenmätare qn 6 (maxflöde 12 m³/h)  
Vattenmätare qn 10 (maxflöde större än 12 m³/h) 
Rörlig avgift-------------- Fasta avgifter ---------------Årskostnad
+++=
© AMB West 
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn