Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Stensättra

Här hittar du information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar inom Stensättra tomtområde pågår just nu. Nykvarns kommun samordnar förläggningen av infrastruktur med Skanovas förläggning av bredbandskanalisation.

Kommunens upphandlade entreprenör är Maskinring Sörmlandlänk till annan webbplats.

Tidplan

Tidplan för projektetPDF

Karta som visar de olika schaktsträckorna enligt tidplanenPDF

Aktuellt i projektet

Kommunen har under vecka 43 skickat ett informationsblad till alla boende i Stensättra, men följebrevet som skulle vara med i utskicket föll bort. Följebrevet skickas till alla boende i området under vecka 44.

Maskinring Sörmland kommer under vecka 37 att markera ut förbindelsepunkter i området. Som fastighetsägare har man tidigare fått möjlighet att framföra sina synpunkter genom markering på en karta. Nu kommer alltså förbindelsepunkterna att markeras fysiskt i området. Om du som fastighetsägare har ytterligare synpunkter kan du kontakta Maskinring Sörmlands platschef Johan Iwerbo eller kommunens projektledare Mikael Tjulin.

I samband med arbetet med detaljplanen har vi upptäckt att de fastighetsgränser som legat till underlag för VA-projekteringen delvis är felaktiga. Detta betyder också att vissa förbindelsepunkter är felmarkerade. I samband med att vi reviderar placeringarna delvis enligt fastighetsägares önskemål samt på grund av felaktiga fastighetsgränser kommer de blå stakkäpparna att flyttas så att förbindelsepunken hamnar ca 0,5 m utanför tomtgränsen.

Pågående arbeten:
Sträcka A-B (Stensättravägen + Genvägen)
Arbeten pågår längs med Stensättravägen mellan Sundsvikshill och Stensättra. Framkomligheten kommer vara begränsad och trafiken kommer styras med trafikljus förbi arbetsområdet. Under vissa kortare perioder (max 5 min) kan vägen stängas av helt då vissa moment inte går att utföra med passerande trafik.

B-B1 (Brittsommarvägen)
Arbeten pågår på sidan av Brittsommarvägen ut mot Stensätravägen. Vägen kommer stängas av när bl.a. arbeten med korsade ledningar utförs. Genvägen är öppen för trafik.

Trädfällning Str B1-B4, B-H, G2-G3-I
Under vecka 44 planeras mera trädfällning på Sjöslingan, Brittsommarvägen och den tillfälliga vägen som ska byggas mellan Brittsommarvägen och Skogssligan

Se gärna TA-planer nedan.
(Trafikanordningsplan, vanligt kallad TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.)

Stensättra TA-plan 1PDF
Stensättra TA-plan 2PDF
Stensättra TA-plan 3PDF
Stensättra TA-plan 4PDF

Detaljplanen

Vi håller på att ta fram en ny detaljplan för Stensättra. Tidplanen är att planen ska kunna gå ut på samråd (första steget av tre i planprocessen) nu i höst. Vi siktar på att planen blir antagen någon gång under våren, tidiga sommaren 2018. Innan antagandet ska planen också ut på granskning. Det är under samrådet och granskningen som ni som äger fastigheter i området har chans att yttra er över kommunens förslag till detaljplan.

Läs mer om planprocessen här

Kontaktpersoner

Maskinring Sörmland

Johan Iwerbo, platschef

E-post johan.iwerbo@maskinringen.se

Telefon 070-934 98 03

Nykvarns kommun

Mikael Tjulin, projektledare

E-post mikael.tjulin@nykvarn.se

Telefon 08-555 010 88

Informationsmaterial

Maskinring Sörmlands infobrev #1PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #2PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #3PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #4PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #5PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #6PDF

Information gällande vatten och avlopp Stensättra och Berga ÖPDF

Kommunens presentation 2016-05-07PDF

Skandinavisk Kommunaltekniks presentation 2016-05-07PDF

Version:1.0 StartHTML:000000251 EndHTML:000008680 StartFragment:000008190 EndFragment:000008572 StartSelection:000008190 EndSelection:000008572 SourceURL:https://www.nykvarn.se/edit-offline/4.1ea1a4111513965b017e2709?_timestamp_=1510560009836 Stensättra - Nykvarns kommun

            

Maskinring Sörmlands infobrev #4PDF

            
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn