Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Nya Nykvarns Centrum

Arbetet med att förnya Nykvarns Centrum har nu tagit fart på allvar. Under 2015 inleddes arbetet med en ledningsflytt. Den 24 januari 2017 togs första spadtaget till kvarter 2 som innehåller bostäder, handel, parkeringsgarage och ett parkeringsdäck.

Detaljplanen för nya Nykvarns Centrum vann laga kraft 2014-01-15 och nu har arbetet med att förnya centrum inletts. Detaljplanen innehåller 25 000 kvadratmeter bostäder samt utökad yta för kommersiell och offentlig service - från idag 4000 kvadratmeter till 9500 kvadratmeter. Till detta kommer nya kontorsytor med upp till 4800 kvadratmeter och parkeringsytor ovan jord samt i två våningar under mark.

Nykvarns kommun och fastighetsägaren har tecknat ett exploateringsavtal som fastställer hur samarbetet kommer att gå till. Det som i planen har angetts som allmän plats, bland annat ett torg och en park, ska överlåtas i kommunens ägo och därför iordningsställas av kommunen. För att finansiera kommunens åtagande har man avtalat om ett exploateringsbidrag som fastighetsägaren ska betala till kommunen i takt med att arbetena färdigställs.

Här är projektet nu

Vårdbyggnaden

Just nu pågår byggnationen av vårdbyggnaden, den första byggnaden i nya Nykvarns Centrum. Vårdbyggnaden kommer att vara cirka 2 000 kvadratmeter stor i fyra våningar med både inredd vind och källare.

Byggnaden kommer att inrymma Aleris vårdcentral, Distriktstandvården och delar av Nykvarns kommuns vård- och omsorgsavdelning. Sommaren 2017 ska byggnaden vara klar för inflyttning.

Kvarter 2 

Denna etapp i centrumomvandlingen inleds med byggandet av ett parkeringsgarage med två våningar under mark samt ett parkeringsdäck i gatuplan. Därefter påbörjas arbetet med att bygga ett femvåningshus med butiker i bottenplan och 43 lägenheter i olika storlekar i våningarna ovanpå. Butikslokalerna kommer att färdigställas och bli inflyttningsklara innan de fyra ovanliggande våningarna färdigställs.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden av nya Nykvarns Centrum kommer att ske etappvis. Kvarter 1, där vårdbyggnaden ingår, kommer även att innehålla sex stadsradhus i tre våningar.

Kvarter 2 omfattar ett femvåningshus med butiker i botten och 43 lägenheter i olika storlekar samt ett parkeringsgarage med två våningar under mark och ett parkeringsdäck i gatuplan. Byggnationen beräknas vara klar i augusti 2018.

Illustration av lamellhuset som ska byggas vid Centrumvägen.

Illustration av lamellhuset som ska byggas vid Centrumvägen.

Den nya vårdbyggnaden

Illustration av den nya vårdbyggnaden. Intill syns de sex stadsradhusen.

Kontaktpersoner

 

SPGs kontaktperson

Om du har några frågor om nya Nykvarns Centrum kan du kontakta SPGs projektledare, Carl Zettergvist, e-post carl.zetterqvist@spgroup.se

BOX Byggs kontaktperson

Lars Mällberg, telefon 0706-88 71 78, e-post lars.mallberg@boxbygg.se
www.boxbygg.selänk till annan webbplats

Kommunens kontaktperson

Kommunens kontaktperson är Mikael Tjulin.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn